085 - 130 63 90

Expertises

DW Adviseurs is uw partner in outsourcing van strategisch-financieel management en controlling. Wij beschikken over de volgende expertises waarmee u  het financiële deel van uw organisatie de benodigde impuls geeft.

Wanneer u behoefte heeft aan een financieel directeur of business controller. Maar u niet de financiële middelen heeft waarmee u de functie fulltime invult.

Wanneer de financiële vraagstukken binnen uw bedrijf vragen om meer kennis. U heeft financiële doelstellingen maar zoekt een sparringpartner die kennis en inzicht heeft en stuurt op resultaat.

U wilt advies over de marktpositie van uw bedrijf. Behoudt u uw huidige positie, groeit u door of stopt u met uw bedrijf? De scenarioanalyse onderscheidt 4 uitkomsten:

  • Doorzetten huidige strategie
  • Bezuinigen
  • Vergaande verandering/innovatie
  • Stoppen, met als gevolg verkoop of faillissement

U heeft behoefte aan advies want u wilt bedrijven aan- of verkopen of uw eigen bedrijf verkoopklaar maken. Of u wilt innovaties financieren en heeft daar risicodragend kapitaal voor nodig. Regel de corporate finance goed en huur DW Adviseurs in.

U heeft mooie nieuwe opdrachten, maar de financiering van het werkkapitaal is nog een uitdaging. U heeft niet genoeg inzicht in de budgettering van uw projecten waardoor er constant een tekort is aan liquide middelen. Wij geven u inzicht en zorgen ervoor dat u uw plannen met de juiste onderbouwing realiseert.

Is er geen geschikte interne opvolger binnen uw familie? Overweeg dan een MBO of MBI. Kiest u hiervoor en schakelt u DW Adviseurs in, dan beoordelen wij de kandidaten voor u en voeren de onderhandelingen.

Met een pre-exit verkoopt u als DGA het bedrijf in 2 fasen aan het zittende management (MBO) of aan van buiten intredend management (MBI). Daardoor kunt u tijdig aan de verkoop van uw bedrijf werken.

  • Stap 1 is verkoop van 49-50% 5 tot 7 jaar voordat u uit het bedrijf wilt stappen.
  • Stap 2 na die 5 tot 7 jaar is verkoop van de volgende 50-51% waardoor u voor 100% uittreedt.

U voordeel van dit traject is, dat u de financiering van de verkoop van uw bedrijf makkelijker  regelt omdat u eerst nog 5 tot 7 jaar meewerkt. Uw bedrijf wordt niet op uw pensioendatum verkocht in een neergaande spiraal. Ook stelt u als DGA bij stap 1 al een deel van uw risicodragend vermogen veilig omdat u het buiten uw bedrijf belegt voor uw pensioen. DW Adviseurs regelt vervolgens de bancaire financiering.

U bent op zoek naar een opvolger binnen uw familiebedrijf en zoekt naar een geschikte persoon. U verstrekt ons alle benodigde gegevens en op basis daarvan adviseren wij. Is er al een mogelijke opvolger binnen uw familie beschikbaar? DW Adviseurs beoordeelt of u de opvolging het beste intern of extern regelt. Vanuit eigen ervaring weten wij welke factoren cruciaal zijn bij bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf.

Uw bedrijf groeit, maar de processen blijven achter. Iedereen is hard aan het werk, maar door versnippering binnen uw automatiseringssysteem mist u het overzicht. Veel data worden dubbel ingevoerd of sluiten niet op elkaar aan, waardoor u essentiële informatie moeilijk boven tafel krijgt.

DW Adviseurs inventariseert uw wensen en analyseert het bestaande systeem en uw werkwijze. Vervolgens adviseren wij u over een nieuw IT- systeem en de implementatie hiervan. Hierbij maken wij slim gebruik van bestaande software voor planning & control voor uw bedrijfsvoering en koppelingen in de cloud voor uw HRM-systeem, financieel pakket, webshop en business intelligence (BI). Zo bent u optimaal in staat om uw bedrijfsprestaties te monitoren door middel van Key Performance Indicatoren (KPI’s).

Uw bedrijf verkeert in een moeilijke fase, wordt het erop of eronder? U heeft behoefte aan iemand die uw businessmodel kritisch analyseert en samen met u bepaalt vanuit welk perspectief u verdergaat. En ook daadwerkelijk de maatregelen voor en met u uitvoert.  DW Adviseurs is beschikbaar voor interim-crisimanagement om de benodigde omslag te realiseren.

Voert uw bedrijf een onderzoeks- en/of ontwikkelingsproject uit? Dan heeft u mogelijk recht op een fiscale stimuleringsregeling. DW Adviseurs kan deze voor u aanvragen, zodat een deel van de loonkosten van uw project vergoed worden. Ook innovatieregelingen, zoals vroegefasefinanciering vragen wij voor u aan bij de overheid.

Uw kwaliteitssysteem moet voldoen aan  interne standaarden en/of landelijke wetgeving. U wilt dat dit goed geregeld is en blijft. Ook als u wilt voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt er veel op u af. Besteed de werkzaamheden rond compliancy en AVG uit aan een ervaren partner. DW Adviseurs zette voor meerdere organisaties kwaliteitssystemen op en ziet toe op naleving van de normen die onder andere de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u opleggen.

Heeft u een vacature voor een commissaris of lid van raad van advies met financiële achtergrond? Wim de Wert heeft de benodigde kennis en ervaring als registeraccountant en bestuurder van diverse organisaties.

Onze expertises vertalen zich in een aantal diensten die wij voor u uitvoeren wanneer u ons inhuurt. In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag met u wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Neem contact op