085 - 130 63 90

Voor wie

​Scale-ups

Als scale-up bent u innovatief en ambitieus en u bent op weg naar resultaat met grote impact.

Daar hoort een gedegen financiële visie bij, waarmee u snel kunt schakelen als dat van u gevraagd wordt. U kunt zich geen financiële misstap veroorloven. Op zulke momenten is het prettig als u met een ervaren financieel deskundige kunt sparren over de invulling van uw businessmodel. Wim de Wert en Mark Bulsink waren bij meerdere succesvolle startups betrokken als strategisch-financieel adviseur of als CFO/financieel directeur en lid van het management team.

Hoe zit het ook alweer met de diverse levensfasen van bedrijven en wat zijn de specifieke kenmerken daarvan?

Onderstaand geven we wat achtergrond bij de 5 groeifasen van bedrijven:

Fase I. Start-up fase of pioniersfase (<8 medewerkers). De ondernemer is de meewerkend voorman en er is veel creativiteit en energie. Doel: komen tot een duidelijke keuze van strategie van product, markt en positionering. Marktvalidatie is in deze fase het hoogste doel.

Fase II. Rollercoaster fase of organisatiefase (8-20 medewerkers). Vanaf 8 personen moeten er managementprocessen worden ontwikkeld. De ondernemer wordt steeds meer manager. Vaak worstelt de ondernemer met de verschillende petten, rollen en aandachtsgebieden. Functionele verantwoordelijkheden (HR/Marketing/ Sales/Operations) zijn vaak nevenfuncties van de ondernemer of een deeltaak van een medewerker. Aandachtspunten is het schaalbaar maken van de organisaties (backoffice, product etc.), het maken van jaarplannen en het structureren zonder flexibiliteit te verliezen.

Fase III. Managementfase of puber fase (25-50 medewerkers). Vanaf deze fase is er steeds meer budget om professionals aan te nemen op de specifieke functionele deelgebieden. Dit blijft vaak tijd kosten van de ondernemer. Dit is de lastigste fase. Groei slurpt cash, nieuwe mensen kosten veel marge en creëren complexiteit en afstemmingsproblemen. Vaak zijn mensen van het eerste uur wat meer ontevreden en staat de bedrijfscultuur onder druk. Het aannemen van een ‘2e’ man, een eerste versie van het MT zijn vaak goede richtingen.

Fase IV. Scale-up fase, de delegeerfase (50-150 medewerkers). Vanaf deze fase heeft de ondernemer vaak een functionerend managementteam. Hij heeft meer tijd en kan zich weer op de echt belangrijke zaken gaan richten. Een van de valkuilen is dat de ondernemer zich teveel met de operationele managementtaken blijft bemoeien. De ondernemer moet gaan ‘leiden’, dus vooral zorgen dat het MT en hele bedrijf zich op het hoofddoel blijft richten. Vaak is het goed dat de CEO weer meer naar ‘buiten’ gaat.

Fase V. Flow fase of de standaardisatiefase (>150 medewerkers). Dit is de optimale fase voor groei. Vanuit de verschillende management leden moet meer gecoördineerd en afgestemd worden. De kans is groot dat er meer bureaucratie ontstaat. De managers moeten steeds meer tot leiders worden ontwikkeld. Het enige doel in deze fase is om in flow te blijven.

Schakel DW Adviseurs in voor onder meer:

  • Financiële coaching. Wij sparren met u over de stappen die nodig zijn om de gewenste groei te bereiken.
  • Voorbereiding en aangaan van onderhandelingen met investeerders en andere financiers.
  • Uitbesteding van uw boekhouding bij een geschikte partij.
  • Inzet interim-CFO, business controller of toezichthouder.
  • Advies en ondersteuning bij cashflow management, scenario's, prognoses en budgetteren en het opzetten en implementeren van de daarbij behorende processen.

Expertises

Wij beschikken over de volgende expertises waarmee u het financiële deel van uw organisatie de benodigde impuls geeft:

Bekijk hier al onze expertises

Diensten

Onze expertises vertalen zich in een aantal diensten die wij voor u uitvoeren wanneer u ons inhuurt:

Bekijk hier al onze diensten

Neem vandaag nog de stap naar groei

Neem contact op