085 - 130 63 90

Expertise

Financieringsadvies

Heeft u een financieringsbehoefte en wilt u adequaat financieringsadvies?

DW Adviseurs heeft jarenlange expertise op dit gebied, zowel vanuit de accountancy adviespraktijk (partner bij de Wert accountants & belastingadviseurs), als business controller/ CFO bij meerdere ondernemingen en als senior geassocieerde bij ECFG (Venture Capital fonds in de Brainport regio).

Financieringsadvies

Wij adviseren bij uw financieringsbehoefte die we gezamenlijk bepalen op basis van de financiën van de organisatie en het business plan (ondernemingsplan). Waar nodig verbeteren we het bestaande business plan en scherpen we dekstrategie aan, zodanig dat de financierbaarheid van de vergroot wordt. Of we stellen samen met u een (nieuw) business plan op wat aansluit bij de financiële situatie en toekomstplannen. Tevens adviseren wij u o.a. over de inrichting van managementinformatie en rapportages en optimalisering van het werkkapitaalbeheer (voorraden, debiteuren, crediteuren).

Wij informeren u over de financieringsmogelijkheden en lichten deze toe. Als uw wensen financierbaar zijn adviseren wij u over de beste financieringsopzet. Daarnaast begeleiden wij u in het traject naar financiers en investeerders en regisseren wij uw aanvraag. 

(Co)Financiering

Wij zoeken dekmatch voor optimale (co)financiering tegen de beste voorwaarden. (Co)Financiering kan zowel via de bank, Equity (aandelen), achtergestelde leningen, convetererbare leningen (convertibles), publiek of privaat. Wij verzorgen de documentatie die bij uw financieringsaanvraag hoort en zorgen ervoor dat het geld dat u leent bij u terecht komt.

Periodieke rapportages financiering

Gedurende de looptijd van de financiering blijven wij betrokken. Daarnaast letten wij erop dat de continuïteit van de financiering veiliggesteld is. Wij regelen dat uw financiers en investeerders op de hoogte blijven van wat zij moeten weten over uw onderneming.

Informatiememorandum/ investment memorandum (IM), Corporate Finance

Wij stellen het informatiememorandum (IM) op voor potentiële financiers/ investeerders. Dit doen wij gezamenlijk met u en uw team. Naast financieringsadvies hebben we o.a. ook ervaring op het gebeid van aan- en verkoop van bedrijven en fusies (Mergers & Acquisitions, M&A). Klik hier voor onze dienst Corporate Finance.

 

 

Neem vandaag nog de stap naar groei

Neem contact op