085 - 130 63 90

Disclaimer DW Adviseurs B.V.

Het auteursrecht op deze website en de inhoud hiervan berust exclusief bij ons (DW Adviseurs B.V.
te Eindhoven) of bij derden die bij toestemming het aanwezige (beeld)materiaal beschikbaar hebben
gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na onze voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De informatie op deze website is slechts globaal en indicatief. Wij kunnen als eigenaar van deze
website en de aan ons gelieerde ondernemingen en personen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden die voortvloeit uit het raadplegen en gebruik van deze website en de hierop
gepubliceerde informatie. Het gebruik van deze website is geheel voor eigen rekening en risico van u
als gebruiker(s). Omdat elke situatie anders is, kunnen wij alleen instaan voor onze adviezen nadat
wij hierover rechtstreeks en persoonlijk contact met u als cliënt hebben gehad.