085 - 130 63 90

Dienst

Performance management

Performance management is dé verbinding tussen strategie en finance.

Performance management maakt het mogelijk om actief en bedrijfsbreed te sturen op organisatiedoelen en resultaten.

Hiervoor wordt door finance gebruik gemaakt van onder andere KPI's (kritieke prestatie-indicatoren), BI (Business Intelligence), kengetallen, dashboards, balanced scorecards, branche informatie en ratio's. Met deze tools wordt data geobjectiveerd en daarmee kan gemeten en gestuurd worden op de relevante prestaties.  

Performance management of prestatiemanagement is een meet- en managementsystematiek die helpt om de organisatiestrategie en -doelen te realiseren.  

Wilt u meer informatie over performance management door DW Adviseurs? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

Neem contact op