085 - 130 63 90

Dienst

Financieringsadvies

1. Regie financieringsadvies

Wij analyseren als financieel adviseur uw financieringsvraag en de financiën van uw organisatie op basis van uw ondernemingsplan. Wij adviseren uw over uw financieringsmogelijkheden en lichten deze toe. Als de uitkomst is dat uw wens financierbaar is, adviseren wij u over de beste financieringsopzet. Daarnaast begeleiden wij u in het traject naar financiers en investeerders en regisseren wij uw aanvraag.

Ook extra financiering om de economische gevolgen van het coranavirus op te vangen door middel van een overbruggingskrediet of verhoging van het rekening-courantkrediet kunnen wij voor u aanvragen bij uw kredietverstrekker, dan wel het aanvragen van uitstel van betaling bij de fiscus als financieel adviseur bij acute betalingsproblemen van tijdelijke aard.

2. Succesfee bemiddeling

U heeft een financieringsvraag. Wij zoeken de match voor optimale cofinanciering tegen de beste voorwaarden. Cofinanciering kan zowel via de bank, alternatief, equity, achtergestelde lening, publiek of privaat. Wij verzorgen de documentatie die bij uw financieringsvraag hoort en zorgen ervoor dat het geld dat u leent bij u terecht komt.

3. Beheer & informatie financiering

Gedurende de looptijd van de financiering blijven wij betrokken. Daarnaast letten wij erop dat de continuïteit van uw financiering veiliggesteld is. Tot slot regelen wij dat u uw financiers en investeerders eenvoudig op de hoogte houdt van wat zij moeten weten over uw onderneming.

4. Diverse aanvullende adviesdiensten

  • Wij stellen uw ondernemingsplan of informatiememorandum op. Dit doen wij samen met u en belangrijke anderen binnen uw organisatie. Doel: vergroten van de financierbaarheid van uw onderneming. Hiervoor scherpen wij de strategie van uw organisatie aan.
  • Wij adviseren u over bijvoorbeeld de inrichting van managementinformatie en rapportages en de verbetering van uw werkkapitaalbeheer met de onderdelen voorraad, debiteuren, crediteuren.
  • Wij begeleiden u bij de aanvraag voor de verruimde borstellingstellingsregeling voor het MKB (BMKB)
  • Regelen derdenverkaring  ten behoeve van fiscus bij verzoeken tot uitstel van betaling

Deze aanvullende diensten leveren wij u zowel voorafgaand aan een (nieuwe) financiering als gedurende de looptijd.

Wilt u meer informatie over Financieringsadvies en –bemiddeling van DW Adviseurs? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.

Neem contact op