085 - 130 63 90

Verkoop bedrijf

Mijn klant wilde op zijn 55e stoppen met zijn bedrijf en dan z’n schaapjes op het droge hebben. Het betrof een internetbedrijf wat 5 jaar eerder, mede met mijn betrokkenheid, de strategische keuze maakte om enkel nog op de business-to-business markt te focussen. Door de stormachtige ontwikkeling van glasvezel hebben ze veel bedrijfsterreinen op glasvezel kunnen aansluiten. Onderdeel van de strategiewijziging was dat er een commercieel directeur werd aangenomen die 50% van de aandelen zou kunnen verwerven.

Bij een bedrijfsverkoop is uiterste discretie noodzakelijk en daarom werd een klein projectteam opgericht, bestaande uit de twee aandeelhouders en ikzelf als accountant en projectleider. In een later stadium maakte een onderhandelaar en een jurist deel uit van het team. Als eerste werd onder mijn regie het informatiememorandum (IM) opgesteld met realistische en onderbouwde cijfers, prognoses en overige informatie. De uitwerking van de financiële paragraaf nam ik op me en stelde die samen mede op basis van het business plan. Vervolgens selecteerde ons projectteam, op basis van de ‘long list’, de te benaderen partijen en stelde we de prioriteiten vast. Daarna benaderden we die partijen en stelden de ‘short list’ met een aantal serieus geïnteresseerden samen.

Er werd door mij een indicatieve waardebepaling gemaakt, die ik heb laten toetsen in mijn netwerk, om zeker te zijn dat de waardering marktconform was voor deze branche. We hebben uiteindelijk met drie partijen onderhandeld, waarvan één het bedrijf gekocht heeft. Deze drie partijen kregen het IM na een check van ieders solvabiliteit en nadat ze de geheimhoudingsverklaring (confidentiality agreement) getekend hadden. Vanaf dat moment is mijn relatie in beeld gekomen en kon er gekeken worden of partijen matchten. Er werd een letter of intent (LOI) getekend, waarna koper en verkoper rechtstreeks konden communiceren.

Vanaf het begin van de onderhandelingen was er een strak geregelde informatieverstrekking met duidelijke communicatielijnen. Informatie die mijn relatie wilde delen werd vooraf eerst intern gecheckt en afgestemd en moest opgenomen kunnen worden in de dataroom. Vervolgens vond er een commerciële due dillicence (DD) plaats en kwam de koopovereenkomst tot stand.

Door de regie te nemen in dit verkoopproces hebben we na een gedegen voorbereiding de onderhandelingen snel en succesvol kunnen voeren waarna de financiële, juridische en fiscale due diligence zonder problemen kon worden uitgevoerd. 

Dit heeft geleid tot een zeer acceptabele verkoopprijs en goede voorwaarden die zijn vastgelegd in de verkoopovereenkomst. Al met al een geslaagde opdracht die voor mijn klant tot een positief resultaat heeft geleid waardoor hij nu echt van zijn pensioen kan genieten.

Wim de Wert

Business partner, DW Adviseurs