085 - 130 63 90

Blog

Management accounting

Zoals jullie in het interview voor Goeie Zaken van december hebben kunnen lezen ben ik in 2019 geswitcht van financial naar management accounting en richt ik mij nu op financieel- strategisch management.

De studie bedrijfseconomie is in de loop der jaren beperkter van opzet geworden. Ook het aantal studenten neemt af omdat er meer voor bedrijfskundige of commercieel-economische vakken wordt gekozen. Bij de bedrijfseconomische opleidingen wordt de brede basis niet meer onderwezen, want daar is geen tijd meer voor. De student hoeft alleen maar aan te tonen dat hij op wetenschappelijk niveau kan opereren op een gespecialiseerd onderwerp. Ik zeg niet dat de studie slechter is, maar wel beperkter.

Om bedrijfseconomie toch weer op de kaart te zetten wil ik dit jaar een aantal onderwerpen bespreken in Goeie Zaken. We starten met verslaggeving.

Verslaggeving als basis

Als eerste onderwerp wil ik het over verslaggeving gaan hebben. Er is verschil tussen de boekhoudkundige waarde van een onderneming volgens de jaarrekening en de marktwaarde volgens de effectenbeurs. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de naam van het merk niet wordt gewaardeerd als immaterieel actief en doordat stille reserves van materiele vaste activa niet op de balans worden opgenomen. De marktwaarde op de beurs wordt niet alleen bepaald door de balans en resultatenrekening, maar ook door factoren die leiden tot toekomstige dividendstromen zoals de bekendheid van het merk en de actuele waarde van het onroerend goed. Het zittende management wordt beloond op basis van die marktwaarde en heeft er dus belang bij die gunstig voor te stellen omdat hun beloning daarvan af kan hangen.

Zo kan de waardering van de voorraden de financiële ratio’s beïnvloeden. Je hebt grosso modo drie systemen hoe je voorraden kunt waarderen:

  • FIFO First in first out.
  • LIFO Last in first out
  • Gemiddelde inkoopprijs

In Europa is LIFO niet toegestaan, maar in Amerika wel. Apple past LIFO toe. LIFO leidt ertoe dat administratief de voorraad die het laatst binnenkomt het eerst verkocht wordt. Het voordeel is dat bij inflatie de kosten van de voorraad op LIFO basis beter worden toegerekend aan de omzet. Hierdoor wordt de kostprijs van de omzet hoger en de fiscale winst lager, waardoor je je minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Deze boekhoudkundige waardering van de voorraad heeft als gevolg dat de cash flow van Apple hoger wordt. Het lijkt een contradictie in terminus: een lagere boekhoudkundige winst leidt tot een hogere marktwaarde op de beurs.

Wim de Wert, business partner
DW Adviseurs betrouwbare brug naar groei

Neem contact op

Bron: Column, Goeie Zaken Succesvol Ondernemen