085 - 130 63 90

Blog

Blog: Business Control

Continu worden we geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen waar we op moeten reageren en indien mogelijk vroegtijdig anticiperen. De kunst is hier goed en doeltreffend mee om te gaan en de kansen voor groei te pakken. Het vereist betrouwbare en adequate stuurinformatie, visie, pro-activiteit, veerkracht en daadkracht. Wat kan business control hierbij voor u betekenen?

 

De functie van de business controller kan het beste omschreven worden als (I) navigator van de organisatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de rol van een navigator in de zeil- of auto(rally) sport en (II) de ‘kritische vriend(in)’ binnen de organisatie die de spiegel voorhoudt en die op een constructieve manier de rol van ‘advocaat van de duivel’ op zich neemt. Dat alles vanuit een brede kennis en jarenlange relevante ervaring met een gedegen financiële organisatorische en ondernemende achtergrond.

We spreken regelmatig managers en ondernemers die aangeven dat ze behoefte hebben aan een ervaren ’navigator’ die hen helpt bij het uitzetten van de juiste koers, het vooruitkijken, kansen benutten en groeien, het snel en verantwoord inspelen op ontwikkelingen of deze juist voor te blijven.

Denk bijvoorbeeld aan meer lokaal insourcen en produceren, verduurzaming, artificial intelligence (AI), energietransitie, nieuwe producten en nieuwe markten. Maar ook aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, stijgende inflatie door oplopende energiekosten, tekorten aan grondstoffen, materialen, microchips en logistieke uitdagingen. Maar ook aan cybercriminaliteit en ransomware aanvallen, aanhoudende personeelstekorten en naar verwachting oplopende belastingdruk.

 

De business controller zit als navigator ‘naast’ de ondernemer en al vooruitkijkend helpt deze de organisatie naar het pad van succes te leiden, op dat pad te blijven en bij te sturen waar nodig. Daarbij is het geven van concrete en goed onderbouwde adviezen essentieel. De business controller maakt daarvoor onder andere gebruik van prognoses, scenario’s en analyses, maar uiteraard ook van de actuele informatie en analyses waardoor bijsturen mogelijk wordt. Credo: leer van het verleden, leef in het heden en richt je op de toekomst.

 

Mark Bulsink, CFO & business control professional en partner bij DW Adviseurs. Sinds 2021 werk ik samen met Wim de Wert, oprichter van DW Adviseurs. Ik heb een internationale  CFO en business control achtergrond en heb ruime ervaring opgedaan bij o.a. Philips, ASML, Simac, enkele kleinere bedrijven, scale-ups en start-ups. Als ondernemer heb ik samen met investeerders bedrijven opgezet en tot wasdom gebracht.

Mocht u meer willen weten neem dan gerust contact met ons op.