085 - 130 63 90

Blog

Artikel: Wat is Business Control?

De laatste maanden, of eigenlijk altijd al, zien we allerlei ontwikkelingen waar we iets mee moeten. Om maar eens wat te noemen: stijging van energie- en brandstofprijzen en dus toenemende inflatie, cyber- en ransomware aanvallen waarmee complete bedrijven platgelegd worden, stijgende prijzen van grondstoffen, materialen en logistiek, microchiptekorten, personeelstekorten en nog steeds effecten van Covid-19. 

Als we over een paar maanden opnieuw hiernaar kijken dan zullen een aantal van deze zaken niet meer, minder of juist meer spelen, maar er zullen vast wel weer een aantal andere zaken aan het opkomen zijn. Ondernemers en organisaties worden geconfronteerd met deze en nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen, zowel te voorzien als onvoorzien, positief als negatief, met geringe impact als met grote impact. De kunst is hiermee goed om te gaan en tijdig en doeltreffend daarop inspelen. Dit vereist betrouwbare en adequate stuurinformatie, visie, pro-activiteit, veerkracht en daadkracht. 

In deze context spreken we regelmatig managers en ondernemers die aangeven dat ze behoefte hebben aan een ’navigator’ die hen helpt bij het uitzetten van de koers, het vooruitkijken en snel en verantwoord inspelen op ontwikkelingen of deze juist voor te blijven.

Het zal u ongetwijfeld bekend voorkomen: financiële mensen met mooie titels of terminologie die ze gebruiken waarvan onduidelijk is waar deze voor staat en wat dit voor u zou kunnen betekenen. Technisch jargon wat voor mensen met een niet-financiële achtergrond moeilijk te doorgronden is. Eén daarvan is het vakgebied 'Business Control' en de titel 'Business Controller' en laat dat nu juist een hele belangrijke zijn die veel praktische toegevoegde waarde kan leveren aan ondernemers en organisaties.

De rol van de Business Controller kan het beste omschreven worden als:

  1. navigator van de organisatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de rol van een navigator in de zeil- of autorally sport;
  2. de ‘kritische vriend(in)’ binnen de organisatie die de spiegel voorhoudt en die op een constructieve manier de rol van ‘advocaat van de duivel’ op zich neemt;
  3. alles vanuit een brede kennis en ervaring met een gedegen financiële organisatorische en ondernemende achtergrond.

De Business Controller zit als navigator naast de ondernemer. Al vooruitkijkend helpt deze de organisatie naar het pad van succes te leiden, op dat pad te blijven en bij te sturen waar nodig. Daarbij is het geven van concrete en goed onderbouwde adviezen essentieel. De Business Controller maakt daarvoor onder andere gebruik van prognoses, scenario’s en analyses, maar uiteraard ook van de actuele informatie en analyses waardoor bijsturen mogelijk wordt. Credo: leer van het verleden, leef in het heden en richt je op de toekomst.

Mark Bulsink, CFO & Business Control professional bij DW Adviseurs B.V. Met ingang van 2021 werk ik samen met Wim de Wert en ben ik mede-eigenaar van DW Adviseurs. Ik heb een CFO en business control achtergrond en ruime internationale ervaring opgedaan bij onder andere Philips, ASML, Simac, enkele kleinere bedrijven, scale-ups en start-ups. Als ondernemer heb ik samen met investeerders bedrijven opgezet en tot wasdom gebracht. Mocht u meer willen weten neem dan gerust contact op.

Neem contact op

Bron: Column, Goeie Zaken Succesvol Ondernemen