085 - 130 63 90

Blog

Artikel: Uitdagingen in de lente

Het lijkt erop dat we Corona onder controle krijgen, maar meteen dient zich de volgende uitdaging zich aan: Oekraïne. Heel moeilijk te voorspellen wat dit voor ons gaat betekenen op het gebied van aard, omvang, timing en geld. Wel weten we zeker dat dit impact gaat hebben op onze economie en onze ondernemingen.

 

Risk management en scenario’s.

De noodzaak om potentiële risico’s in kaart te brengen en met scenario’s (12 tot 24 maanden vooruit) te gaan werken is actueler dan ooit. Denk aan de veranderende (omgevings-) factoren die we niet kunnen beïnvloeden, maar waar we in toenemende mate mee geconfronteerd worden. Zoals inflatie, stijging van energie en transportkosten, schaarste aan diverse grondstoffen en chips en de stijgende prijzen daarvan, schaarste op de arbeidsmarkt etc. Met behulp van scenario’s kunnen de effecten van de geïdentificeerde risico’s ingeschat en inzichtelijk gemaakt worden. Hieruit kunnen dan per scenario plannen gemaakt worden om zodoende voorbereid te zijn op wat mogelijk komen gaat.

Cyber security. Specifiek willen we cybercrime als reëel risico noemen, wat onverwacht kan toeslaan en verstrekkende gevolgen kan hebben.  In een volgend artikel komen we daarop terug.

Kosten, efficiency, effectiviteit.

Tijd om te zorgen dat je een compleet en betrouwbaar inzicht en begrip hebt van je kostenstructuur. Denk hierbij aan de basis indeling in vaste en variabele kosten, directe en indirecte kosten. Maar ook wat de absoluut noodzakelijke (“need to have”) en de minder of niet noodzakelijke kosten (“nice to have”) zijn. Voeg daaraan toe wat er qua tijd en geld nodig zou zijn om op bepaalde kostenposten te besparen en hoeveel die besparing dan zou zijn. Dit geldt overigens ook voor verhoging van bepaalde kosten.

Eén belangrijke en vaak onzichtbare kostenpost hebben we nog niet genoemd, namelijk de “verborgen kosten”. Deze zul je niet terugvinden in de winst- en verliesrekening als aparte regel, maar zijn onzichtbaar onderdeel van de marge en kosten. Deze kosten zijn het resultaat van inefficiëntie en ineffectiviteitin de werkwijze van de organisatie en processen. Bijvoorbeeld doordat processen niet goed op elkaar afgestemd en aangesloten zijn of dat ze teveel vanuit een ‘koker’ gedachte opgezet zijn, zonder voldoende naar het totale bedrijfsbelangen en de te bereiken doelen te kijken. Uit ervaring weten we dat op dit vlak grote voordelen te behalen zijn met een geringe investering in tijd en geld.

 

Medewerkers.

Nog onderbelicht in bovenstaande is de menselijke factor. Namelijk het verhogen van de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers en de voordelen die dit oplevert voor de organisatie als geheel. Laat medewerkers meedenken en betrek ze binnen de kaders van de strategie in de plannen, vraag ze om met ideeën te komen. Zij zijn een onmisbare en soms onderschatte kennis- en ervaringsbron. Ze weten in veel gevallen heel goed (of beter) wat en hoe er verbeterd kan worden, maar houden hun mond omdat ze niet voldoende gehoord (denken te) worden, de bedrijfscultuur er niet naar is, ze niet genoeg uitgedaagd worden om mee te denken of omdat ze zich ‘onveilig’ voelen.

 

DW Adviseurs kan u helpen met alle eerder genoemde zaken, vanuit onze ruime internationale ervaring in financieel management posities in bedrijven én vanuit onze jarenlange ervaring in de (accountancy) adviespraktijk.